meteosueca Oratge i prediccióLLamps

Amb aquest gràfic es representen les descarregues elèctriques produïdes pels núvols tormentosos en un radi de 600km al voltant de la ubicació de l'observatori de Meteosueca.
* Els tipus de descarregues es poden classificar de la següent manera:
+CG (Positive Cloud to Ground) Son las descarregues elèctriques positives que es produeixen entre núvol i terra. Solen ser las més perilloses, que causen danys importants como incendis o morts de persones. Son las descarregues que se solen produir amb menys frecuencia en una tormenta.
-CG (Negative Cloud to Ground) Descarregues elèctriques negatives produïdes entre la diferencia de carregues entre núvol i terra. Son menys energètiques que las descarregues terra-nuvol positives i més frequents.
+IC (Positive Intracloud) Descarregues produïdes entre nuvol, els coneguts llamps, en aquest cas de carrega positiva.
- IC (Negative Intracloud) Descarregues negatives produïdes entre nuvol. De carrega negativa, menys energètiques que les positives.